Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Avukatlık Mesleği Nedir?

KOBİ Ajanda

İş Geliştirme Uzmanı
Yönetici
Katılım
21 Kasım 2022
Mesajlar
147
Tepkime puanı
34
Puanları
28
Konum
Türkiye
Avukatlar, diploma ve avukat ruhsatına sahip olmak zorundadır. Bireyler yasa ile ilgili bir sorun yaşadığında ilgili bir avukata danışır. 1136 numaralı kanunda, 'kamu hizmeti ve serbest meslek' olarak tanımlanan avukatlık mesleği, temel olarak, hukuki mesele ve anlaşmazlıkların yasalara uygun bir şekilde çözümlenmesini sağlayan şahısları temsil eder. Türkiye'de avukatlık kanunda "bir kamu hizmeti ve serbest meslek" olarak tanımlanmıştır. Avukatlar, hakim ve savcılar gibi yargı erkinin kurucu unsuru olup bağımsız savunmayı serbestçe temsil ederler (Avukatlık Kanunu madde 1). Kural olarak bağımsız çalışan avukatların devlet kurumlarında ve özel işletmelerde de çalışmaları mümkündür. Türkiye'de, avukatlık mesleği 1876 yılında yabancılara yardımcı olmak için kurulmuştur.

Trkiyede Avukatln Amac Nedir

Türkiye'de Avukatlığın Amacı Nedir?​


Hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki olay ve uyuşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümü ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat, bu amaç ile hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Yargı organı, emniyet makamı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait banka, noter, sigorta şirketi ve vakıflar, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı olmak üzere bu kurumlar, avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alabilmek için avukatın vekâletname ibraz etmesi gerekir.

Avukatlar Hukuk Diploması Ve Avukat Ruhsatına Sahiptir.​

Avukat, hukuk fakültesi mezunu, avukatlık stajı yapmış, mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak icra eden kişidir. Avukatın eş anlamlısı, aklavcı ve vekil sözcükleridir. Avukatların faaliyette bulunması için baroya kayıt olması zorunludur. Çalıştıkları şehirde bulunan baroya kayıtlı olarak faaliyet gösterir. Avukat uyuşmazlıkların doğumundan başlayarak, mahkeme aşaması ve hakkın teslimine kadar olan süreçte kişileri temsil eder. Avukat sadece iş ve dava takibi yapmaz. Aynı zamanda hukuki konularda danışmanlık, hakemlik, arabuluculuk görevlerini de yerine getirebilir.

Avukatlar, bir hukuk diplomasına ve avukatlık ruhsatına sahiptirler. İnsanlar yasa ile ilgili bir sorun yaşarlarsa ilgili avukatlara danışırlar. Kişi, başkasına dava açmak için bir avukattan yardım alabilir. Kural olarak davalarda kişileri temsilen bir avukatın bulunması şart değilse de, zorunlu müdafilik gibi kanunla öngörülen bazı durumlarda kişilerin bir avukatı olmadan dava sürdürülemez. Avukat, mahkemeler başta olmak üzere tüm devlet kurumları ve tahkimler karşısında müvekkilinin haklarını savunmakla yükümlüdür. Kişi suçla itham edildiğinde, bu suç iddiasını bertaraf etmek amacı ile avukat devreye girer. Avukatlar farklı ortamlarda çalışabilir. Örneğin devlet kurumlarında memur, özel şirket bünyesinde işçi veya başka bir avukata bağlı olarak çalışabilir. Başka avukatlar ile bir araya gelerek ortaklık kurabilirler.
 
Son düzenleme:
Üst Alt