Neler yeni

Hoşgeldiniz. KOBİ Ajanda Sanayi Ticaret Forumu

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsiz, öyleyse ne bekliyorsunuz?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

JavaScript devre dışı. Daha iyi bir deneyim için, önce lütfen tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.

Reklam Neden Kullanılır?

Buraya Bakınız

Yeni Üye
Katılım
20 Aralık 2022
Mesajlar
7
Tepkime puanı
2
Puanları
3
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.burayabakiniz.com
Reklam neden kullanılır? Bir ürün veya hizmeti tanıtmak için yapılan pazarlama faaliyetidir. Reklamlar genellikle bir ürünün özelliklerini, faydalarını ve neden satın alınması gerektiğini açıklar. Reklam, insanların dikkatini çekmek ve onları satın almaya teşvik etmek için kullanılır. Kitle iletişim araçları kullanılarak önceden belirlenmiş hedef kitlede istenilen tutum ve davranışın sağlanması için reklam yapılır.

Firmalar Neden Reklam Vermeyi Tercih Eder?​

Reklamcılığın genel amacı, bir ürün veya hizmeti hedef tüketicilere duyurmak, tüketicilerde ürüne, markaya ve işletmeye karşı olumlu bir eğilim yaratmaktır. Başka bir deyişle, reklam, doğrudan satışı kolaylaştırmayı veya kar etmeyi amaçlayan iletişimdir. Reklam, pazarlama iletişimi unsurları arasında en çok konuşulan ve belki de en çok beklenen hizmettir. Reklam hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli bir unsur haline gelmiştir. Reklam o kadar önem kazanmış ve gündelik hayata o kadar girmiştir ki, birçok tanımın farklı açılardan yapılmasına olanak sağlamıştır. Reklamın neden kullanıldığına hızlıca bir göz atalım.

Reklamın asıl amacı nedir?​

Bir iş, fikir, ürün veya hizmet karşılığı para karşılığında; Kitle iletişim araçlarının kontrolünü kullanarak önceden belirlenmiş hedef kitlede istenilen tutum ve davranışı sağlama faaliyetleridir. Tüketici merkezli yaklaşımlar açısından reklamcılık; Üretilen ürün ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilginin çeşitli kitle iletişim araçları aracılığıyla tüketiciye iletilmesidir. Bir başka görüşe göre ise reklam, bir ürün veya hizmetin, bir kurumun, bir kişinin veya bir fikrin, belirlenmiş bir sorumlu tarafından, önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek, olumlu bir şekilde topluma tanıtılması ve benimsenmesidir.

İletişim Açısından Reklamlar​

Bir malın, hizmetin veya bir fikrin bedeli ödenerek ve bedeli kimin ödediğini anlayacak şekilde gerçekleştirilen yüz yüze satışlar (kişisel satışlar) dışındaki tanıtım faaliyetleri. Reklam, iletişim hedefine ulaşmak için bir araçtır. Bu doğrultuda reklam üreten firmalar, tüketiciler veya aracı kurumlar; Ürünlerin, hizmetlerin, hizmetlerin, onlar hakkında bilgi sağlayan ürünün tüketicisi veya satıcısı haline geldiği bir süreçtir.

Reklam Neden Yapılır?​

Hedef kitleyi bir işletmenin ürün ve hizmetlerini satın alma eylemine yönlendirmek ve bu kitleler üzerinde işletmenin imajını oluşturmak; Medyada yer ve zaman satın alınarak gerçekleştirilen ikna faaliyetleri. Reklamın ele aldığı mal ve hizmetleri sevindirici yönleriyle tanıtarak insanlarda yeni ihtiyaçlar yaratmayı amaçlar. Ancak bu talebi yaratırken aynı anda geniş kitlelere ulaşmak için yüz yüze iletişim yerine kitle iletişim araçlarını kullanır.

Reklamcılığı şöyle tanımlayabiliriz​

Bir mal veya hizmetin sürüleceği, piyasası ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacakları tarafından tanınması için yapılacak araştırmalar, reklam amacının, reklam giderlerinin ve mesaj türlerinin tasarlanması, reklam bütçesi, reklamın ne zaman yapılacağı, hangi iletişim araçlarının kullanılacağı konusundaki, kararlar ve reklam içeriğinin hazırlanması gibi faaliyetlerin bütünüdür.

Bu bilgileri kullanarak reklamın özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür.
  • Pazarlama iletişimi içersinde yer alan bir öğedir.
  • Belirli bir ücret karşılığında yapılır.
  • Tüketiciye (hedef kitleye) doğru akan bir iletiler bütünüdür.
  • Bir kitle iletişimidir. Reklamı yapan kişi, kurum ve kuruluş bellidir.
  • Tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır.
Reklam mesajları, malları, hizmetleri, vaatleri, ödülleri ve sorunların çözümlerini içerir. İşletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda belirlenen pazarlama hedeflerine ulaşmak için pazarlama iletişimi unsurları ile koordineli çalışır. Genel bir tanım yapacak olursak; Reklam, gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş; çeşitli mal ve hizmetlerin tabela gibi medya aracılığıyla geniş kitlelere tanıtımıdır.

Reklamlar televizyon, radyo, gazete, dergi, sosyal medya ve internet gibi birçok farklı mecrada yayınlanabilmektedir. Afişler, broşürler, el ilanları, çevrimiçi reklamlar veya ticari mesajlar gibi başka yollarla da reklam yapılabilir. Reklam, bir ürün veya hizmetin tanıtımını yaparken marka bilinirliğini artırmayı amaçlar. Bu şekilde, insanlar markayı daha iyi tanır ve satın alma olasılığı daha yüksektir. Reklam, satışları artırmak ve yeni müşteriler kazanmak için de kullanılabilir. Reklamlar çok farklı nedenlerle kullanılabilir. Örneğin, bir şirket yeni bir ürün piyasaya sürdüğünde, onu tanıtmak için o ürünün reklamını yapabilir. Satışları artırmak için bir şirketin mevcut ürünlerinin reklamını da yapabilir. Reklam, bir şirketin marka bilinirliğini artırmak ve müşteri sadakati oluşturmak için de kullanılabilir.
 
Son düzenleme:
Üst Alt