Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama Nedir?

'Pazarlama' forumunda Buraya Bakınız tarafından 29 Eylül 2018 tarihinde açılan konu


 1. Buraya Bakınız

  Buraya Bakınız Buraya Bakınız

  Pazarlama işletmelerin ve çeşitli toplumsal örgütlerin ürün, hizmet ve düşüncelerini satmak/kabul gördürmek için başvurduğu planlı iletişim çalışmalarıdır.

  Bu etkinlik faaliyetlerinin en önemli özellikleri planlı, çeşitli sorunlara çözüm üreten ve kurum hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik planlı süreçleri içermesidir. Dar anlamda, bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi. Geniş anlamda malın üretiminden tüketilmesine kadar, mal akımını kolaylaştırıcı işlemlerin bütünü olarak tarif edilebilir. Doğrudan Pazarlama nedir sorusuna kabul edilmesi gereken cevap bir işletmenin temel ve asli fonksiyonudur.

  Malı veya hizmeti üretmenin nihai gayesi, satış yaparak kar sağlamaktır. Dolayısıyla, işletmenin, istihsal, finansman, muhasebe, yönetim gibi diğer faaliyetleri hep bu alana hizmet eder. Bir malın uygun şekilde pazarlanabilmesi için öncelikle bir piyasa ve talep araştırmasına ihtiyaç vardır. Daha sonra, belirlenecek piyasa payı ölçüsünde reklam ve diğer araçlarla, malın sürümü cihetine gidilir. Satış çeşitli tedbirlerle tahrik edilir. Pazarlama politikası, malın kalitesi, tanıtımı, fiyatlandırılması, tüketici sevk ve tercihlerine uydurulması için yapılan ayarlamalardır. Bu politikadaki başarı karlılığı doğrudan etkiler.

  Kobi Ajanda

  Doğrudan Pazarlama Nedir?

  Doğrudan pazarlama: işletmelerin tüketiciler ile hiçbir aracı kurum kullanmadan doğrudan iletişime geçmesidir. Doğrudan pazarlamada yaygın yöntemler; e-mail pazarlama, el ilanları ve müşterilere katalog göndermektir. Amerikan Doğrudan Pazarlama Birliğinde doğrudan pazarlama şu şekilde tanımlanır: “Herhangi bir yerden ölçülebilir bir tepkiye ve / veya faaliyete neden olmak veya müşterilerin fikirlerini etkilemek amacı ile, bir veya daha fazla reklam aracını doğrudan kullanan etkileşimli (çift yönlü) bir sistemdir”.

  Doğrudan pazarlama, firmaların aracı bir kurum kullanmadan tüketiciyle direk iletişime geçmesidir. Tüketici ile marka arasında ilişki kurulması için, satın almaya teşvik eden, sonuçları ölçülebilen, interaktif pazarlama iletişimi kullanılır. Bu sayede bir sonraki stratejiler için yol gösterici niteliği taşır. Teknolojinin hızla ilerlemesine paralel olarak, önceleri daha çok katalogla, postayla, telefonla doğrudan yapılırken, günümüzde televizyon, elektronik posta, İnternet gibi araçlarla kullanımı daha çok yaygınlaşmıştır.

  Örneğin; bir firma yeni çıkan ürün veya hizmetini tanıtmak için, potansiyel müşterilerine posta yolu ile; mektup, broşür, katalog yollayabilir. Elektronik posta yoluyla ürün veya hizmetini duyurabilir. Kitlesel Medya araçlarından (televizyon, radyo, gazete, dergi) yararlanabilir.
   

Bu Sayfayı Paylaş


Lütfen, anlamsız ve içeriksiz konuları foruma yazmayın.