Araç Değer Kaybı Nedir?

'5N1K Nedir?' forumunda Buraya Bakınız tarafından 16 Nisan 2021 tarihinde açılan konu

 1. Buraya Bakınız

  Buraya Bakınız Buraya Bakınız

  Araç değer kaybı, trafik kazaları sonucunda maddi hasar, yaralama veya ölümler meydana gelmekte; maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan araçlar da ise bir kayıp oluşmaktadır. Araç değer kaybı, meydana gelen bir kaza sonrası onarılan aracın ikinci el piyasa fiyatına göre değer kaybetmesi anlamına gelir. Kazanın ardından tamir edilen aracın onarımı, her ne kadar kusursuz olsa bile; arabanın satış fiyatı kaza öncesi belirlenen satış fiyatından, her halükârda daha düşük olacak ya da kazanç kaybı oluşacaktır. Bu konuda hazırlanan bilgilendirmeyi okuyabilirsiniz.

  Araç Değer Kaybı Nedir?

  Bu durum kişilerin mağdur olmasına sebep olmaktadır. İşte bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla araç sahipleri, kaza sonucu aracın piyasa değerinde meydana gelen; Azalma sonucu uğranılan zararın tazmini için kazaya sebebiyet veren kişi veya kişilerden araç değer kaybını talep edebilir.

  Kazada kusursuz taraf için değer kaybı talebi hakkı doğarken, kusurlu taraf için ise bu zararı karşılama borcu doğar. Değer kaybının karşılanması için trafik sigortası devreye girmektedir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus araç değer kaybı talebinde bulunacak tarafın; kendi kusuruyla kazaya sebebiyet vermemiş olması veya kusur oranının karşı tarafın kusurundan daha fazlası olmaması gerekmektedir. Keza kazaya kendi kusuruyla sebebiyet veren araç sahibi, kayıp talebinde bulunamaz.

  Meydana gelen kaza sonucu araç sahibinin yapmış olduğu tüm masraf şayet varsa; kasko, yoksa sigorta koşulları çerçevesinde sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır.

  Aracın Çalınma Riski

  Trafik kazasına, aracın çalınması riskine veya araca gelecek diğer zararlar için araçlar kaskolanmaktadır. Ayrıca kasko aracın bütün onarım masraflarını da kapsamaktadır. Ancak, kasko şirketlerinin birçoğu bu, tamir ve bakım işlemleri sonucunda meydana gelen araç değer kaybını karşılamamaktadır. Peki sigorta şirketi bu kaybı karşılamıyorsa, araç değer kaybı nasıl tazmin edilebilir?

  Öncelikle zorunlu mali sorumluluk sigortalarına başvurularak tazmin edilebilir. Kaskonun aksine zorunlu mali sorumluk sigortası kazalarda karşı tarafın kusursuz ise aracın uğramış olduğu değer kaybını karşılamaktadır. Bunun için sigorta şirketine eksper raporu ve diğer istenen evraklarla birlikte başvuru yapılması gerekir. 15 günlük yasal süre içinde ödeme yapılmaz ise hukuki yollara başvurulabilir.

  Bu durumda, Ticaret Mahkemesinde dava açılabileceği gibi Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvuru yapılabilir. Eğer, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulacaksa, öncesinde sigorta şirketine başvuru yapılmasının zorunlu olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Zira aksi halde Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvuru usulden reddedilir.

  İkinci olarak kazaya sebebiyet veren sürücüden ve aracın sahibinden zararın tazmini mümkündür. Kayıp bedelini almak için karşı tarafa dava açılması gerekmektedir. Bahsettiğimiz araç değer kaybı davasının dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. Maddesidir. Bu maddeye göre karşı taraf kazada bir kusuru bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Şayet ispat edemiyorsa araçta meydana gelen değer kaybını her halükarda tazmin etmekle yükümlüdür. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta 2 yıllık zaman aşımı süresidir. Kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde işbu davanın açılması gerekir.

  Aksi durumda zaman aşımı sebebiyle dava reddedilir.

  Değer kaybı hesaplanırken aracın;
  • Üretim yılı ve kilometresi.
  • Trafiğe Çıkış Tarihi.
  • Marka ve model bilgisi.
  • Hasar geçmişi ve niteliği.
  Pazar değeri ve bunlar gibi birçok faktör dikkate alınarak hesaplanır.

  Değer kaybı davasında araçta meydana gelen zarar talep edebileceği gibi, aracın tamiri için gereken zarar da talep edilebilir. Şayet araç kiralık ise ayrıca; ulaşım giderlerini veya araç ticari bir araç ise kullanamadığınız süredeki mahrum kalınan süreyi karşı taraftan talep etmeniz mümkündür. Dava açılırken aşağıdaki evrakların dilekçeye eklenmesi gerekir.
  1. Kaza Tespit Tutanağı.
  2. Ekspertiz Raporu.
  3. Servis Raporu ve Servis Faturası.
  4. Sigorta Poliçesi.
  5. Aracındaki Hasara Ait Fotoğraflar.
  6. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.
  7. Araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa fatura ve belgeler de eklenmelidir.
  Yukarıda detaylı açıklandığı üzere maddi hasarlı bir trafik kazası sonucu kazaya kusuruyla sebebiyet vermeyen araç sahibi; 2 yıllık dava zaman aşımı süresi içinde kazada kusuru bulunan taraftan veya sigorta şirketinden değer kaybının tazminini talep edebilir. Av. İrem Gündoğdu

  Web Site: https://www.burayabakiniz.com/
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 12 Mayıs 2021

Bu Sayfayı Paylaş