motorlu zip perde fiyatlarıLütfen, anlamsız ve içeriksiz konuları foruma yazmayın.